Metanefrin u urinu

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑feohromocitom

Tip i kolicina uzorka

dU(ph<3; 6M HCl)

Stabilnost analita

24 sata 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena