Mokraćna kiselina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑giht, renalna disfunkcija, ↓ teška disfunkcija jetre st sa smanjenom sintezom purina, defektna renalna tubularna reapsorpcija, prodUženi tretman alopurinolom

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,5 ml

Stabilnost analita

serum/plazma: 5 dana na 4-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena