U-Mokraćna kiselina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑giht, renalna disfunkcija, ↓ teška disfunkcija jetre st sa smanjenom sintezom purina, defektna renalna tubularna reapsorpcija, prodUženi tretman alopurinolom

Tip i kolicina uzorka

U, dU 0,5 ml

Stabilnost analita

urin: 4 dana na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena