Natrijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ISE

Medicinske indikacije

↑hiperaldosteronizam, dehidratacija, dijabetična ketoacidoza, Kušingov sindrom, bolesti jetre i srca ↓smanjen unos natrijuma, povećan gubitak (diaera, povraćanje, znojenje), diuretici

Tip i kolicina uzorka

S, hP, 0,3 ml

Stabilnost analita

14 dana na 15-25°C 14 dana na 2-8°C, duži period na -15 do -25°C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena