RF

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑reumatoidni artritis

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,3 ml

Stabilnost analita

24 sata na 20-25°C 3 dana na 2-8 °C 4 nedelje na -15 do -25 °C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

600

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena