Normetanefrin u plazmi

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Elisa

Medicinske indikacije

↑feohromocitom

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

eP, 0,5 ml

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena