Normetanefrin u urinu

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Elisa

Medicinske indikacije

↑feohromocitom

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

dU(ph<3; 6M HCl)

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena