Oksalati u urinu

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

↑faktor rizika za stvaranje bubrežnog kamena, monitoring terapije i dijagnoza primarne ili sekundarne hiperoksalurije

Tip i kolicina uzorka

dU (6M HCL x 2)

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena