5-HIAA

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hromatografija

Medicinske indikacije

↑intestinalni karcionoidni sindrom

Tip i kolicina uzorka

50 ml urina

Stabilnost analita

15 dana na 2-8 C, 30 dana na -20 C

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena