Proteini u urinu/likvoru

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

Urin: dijagnostika i lečenje oboljenja bubrega i srca, poremećaja tireoidee koje karakterišu proteinurija ili albuminurija CSF: dijagnostikovanje i lečenje stanja kao što su meningitis, tumori mozga kao i infekcije centralnog nervnog sistema

Tip i kolicina uzorka

dU, CSF 5 ml urina 0,5 ml CSF

Stabilnost analita

Urin: 1 dan na 15-25°C, 7 dana na 2-8°C, 1 mesec na -15 do -25 °C CSF: 1 dan na 15-25°C, 6 dana na 2-8°C, više od 1 godine na -15 do -25 °C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena