RF

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑reumatoidni artritis

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,3 ml

Stabilnost analita

24 sata na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena