Saturacija transferina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Preračunavanje na osnovu gvožđa i TIBC

Medicinske indikacije

Procena zasićena transferina gvožđem

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 15-25ºC 3 nedelje na 2-8 ºC više godina na -15 do -25 ºC

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena

Indeks koji se preračunava nakon određivanja TIBC, UIBC i Gvožđe