Selen

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

AAS

Medicinske indikacije

↓gubitak aktivnosti glutation peroksidaze enzima, oštećenje ćelijske membrane i akumulacija slobodnih radikala

Tip i kolicina uzorka

S, 0,5 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8˚C

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena