TIBC

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑nedostatak gvožđa, trudnoća, oralni kontraceptivi ↓hemohromatoza, hronične bolesti, bolesti jetre, nefrotski sindrom

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,3 ml

Stabilnost analita

4 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena