Transkobalamin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

S, 0,5 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena