Troponin I kvantitativno

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑oštećenje miokarda u ranoj fazi (2-4 sata do 14 dana), nestabilna angina pektoris

Tip i kolicina uzorka

S, eP, lP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 sata na 20 do 25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena