ACE

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑sarkoidoza

Tip i kolicina uzorka

seruma, heparin plazma 0,1ml

Stabilnost analita

7 dana 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena