Uroporfirini

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hromatografija

Medicinske indikacije

↑akutna intermitentna porfirija, kongenitalna eritropoetska porfirija, porphyria cutanea tarda

Tip i kolicina uzorka

dU tamna boca

Stabilnost analita

2-8˚C 1 dan -20˚C 1 mesec

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena