VMA

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hromatografija

Medicinske indikacije

↑feohromocitom, neuroblastom

Tip i kolicina uzorka

dU (ph<2; 6M Hcl) 10 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 oC, 30 dana na -20 oC

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena