Eozinofili u nosu

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Mikroskopiranje

Medicinske indikacije

alergije

Tip i kolicina uzorka

bris nosa

Stabilnost analita

1 sat

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena