HLA tipizacija#lokus A

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

edta puna krv dve epruvete

Stabilnost analita

15 dana na 20-25˚C

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena