Kompletna krvna slika

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Automatski brojač

Medicinske indikacije

Evaluacija hematoloških poremećaja

Tip i kolicina uzorka

ePK, kPK ceo uzorak

Stabilnost analita

12 h na 15-25˚C 24 h na 4-8 ˚C )MCV 1 dan, Le formula 12 sati)

Obrtno vreme

3 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena