Lupus antikoagulans

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Koagulaciona metoda

Medicinske indikacije

↑venska i arterijska tromboza, spontani pobačaji, autoimuna oboljenja

Tip i kolicina uzorka

cP 0,5 ml

Stabilnost analita

duže -20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena