Biohemija

Naziv Tehnika ispitivanja Medicinske indikacije
Netolerancija na hranu (IgG) 46 EIA Preosetljivost na hranu
Netolerancija na hranu#90 namirnica Elisa Preosetljivost na hranu
Imunoelektroforeza ELF Identifikacija monoklonalnih proteina detektovanih elektroforezom
Okultno krvarenje / /
Trigliceridi Spektrofotometrija ↑ nasledne ili sekundarne: dijabetes melitus, nefroza, opstrukciju žučnih puteva i metaboličke poremećaje povezane sa endokrinim oboljenjima
17-hidroksikortikosteroidi HRG ↑Kušingov sindrom, adrenalni tumor, tumor hipofize, ektopični tumori, gojaznost, hipertenzija, trudnoća, ↓Adisonova bolest
17-ketosteroidi HRG ↑adrenalni tumor, kongenitalna adrenalna hiperplazija, Kušingov sindrom, karcinom ovarijuma, karcinom testisa, policistična bolest ovarijuma ↓Adisonova bolest, kastracija, hipopituitarizam, miksedem, nefroza
5-HIAA Hromatografija ↑intestinalni karcionoidni sindrom
ACE Spektrofotometrija ↑sarkoidoza
Albumini Spektrofotometrija ↑dehidratacija ↓bolesti jetre, bubrega, opekotine,infekcije, malabsorbcija, malnutricija
Alfa amilaza Spektrofotometrija ↑akutni pankreatitis, parotitis, obstrukcija salivarnog duktusa, ektopična trudnoća, intenstinalna obstrukcija, makroamilazemija
Alfa-1-antitripsin Imunoturbidimetrija ↑akutni i hronični inflamatorni procesi; ↓plućni emfizem, bolesti jetre
Alkalna fosfataza#(ALP) Spektrofotometrija ↑ekstrahepatična bilijarna obstrukcija, Paget-ova bolest, osteomalacija, primarni i sekundardni hiperparatiroidizam, trudnoća, period rasta
ALT Spektrofotometrija ↑hepatitis, ciroza, infarkt miokarda, oštećenja bubrega
Apo-A1 Imunoturbidimetrija ↓udružen sa niskim nivoom HDL, povećan rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti
Apo-B Imunoturbidimetrija ↑udružen sa visokim nivoom LDL,povećan rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti
ASOT Imunoturbidimetrija ↑infekcija Streptokokom A
AST Spektrofotometrija ↑bolesti udružene sa destrukcijom hepatocita, neparenhimske bolesti jetre, oštećenja skeletnih i srčanih mišića
Bakar Spektrofotometrija ↑Wilsonova bolest, inflamatorna stanja, bolesti jetre
Bikarbonati (CO2) Spektrofotometrija ↑metabolička alkaloza, kompenzovana respiratorna acidoza
Bilirubin direktan Spektrofotometrija ↑hepatitis, ciroza
Bilirubin ukupan Spektrofotometrija ↑hepatitis, ciroza, hemolitičke bolesti
Ceruloplasmin Imunoturbidimetrija ↑inflamacija, neoplazme ↓Wilson-ova bolest, nefrotski sindrom
CH 50 - ukupni komplement Spektrofotometrija ↓autoimune bolesti, hereditarni angioedem, ciroza, glomerulonefritis ↑maligne bolesti, infekcije
Cink Spektrofotometrija ↓retardacija u rastu i sazrevanje mišića
CK Spektrofotometrija ↑infarkt miokarda, operacija, bolesti mišića, vežbanje
CK-MB Spektrofotometrija ↑infarkt miokarda, operacija, bolesti mišića, vežbanje
CRP Imunoturbidimetrija ↑protein akutne faze
Delta-aminolevulinska#kiselina Hromatografija ↑akutna porfirija, intoksikacija olovom
dU-Albumini#Mikroalubuminurija Imunoturbidimetrija ↑dijabetična nefropatija
Glukoza Spektrofotemetrija ↑dijabetes, hiperfunkcija nadbubrežne žlezde, hipertiroidizam, karcinom pamkreasa ↓terapija insulinom, bolesti jetre, idiopatska
Urea Spektrofotometrija ↑neadekvatna renalna perfuzija, šok, smanjen volumena krvi (prerenalni uzroci), hronični nefritis, nefroskleroza, tubularna nekroza, glomerularnefritis (renalni uzroci) i opstrukcija urinarnog trakta (postrenalni uzroci), veliko unošenja proteina (prolazno)
U-Urea Spektrofotometrija ↑neadekvatna renalna perfuzija, šok, smanjen volumena krvi (prerenalni uzroci), hronični nefritis, nefroskleroza, tubularna nekroza, glomerularnefritis (renalni uzroci) i opstrukcija urinarnog trakta (postrenalni uzroci), veliko unošenja proteina (prolazno)
Elektroforeza hemoglobina Elektroforeza talasemija
Elektroforeza proteina Elektroforeza monoklonalne gamapatije( u kombinaciji sa imunofiksacijom), α1 antitripsin deficijencija, nefrotski sindrom, inflamatorni procesi udruženi sa infekcijom, bolesti jetre, autoimune bolesti
Fosfor neorganski Spektrofotometrija ↑neoplazme osteoklasta, acidoza,tireotoksikoza, intoksikacija vit.D, bubrežna insuficijencija ↓hipoparatiroidizam,nedostatak vit.D
U-Fosfor neorganski Spektrofotometrija ↑neoplazme osteoklasta, acidoza,tireotoksikoza, intoksikacija vit.D, bubrežna insuficijencija ↓hipoparatiroidizam,nedostatak vit.D
Gama GT#(GGT) Spektrofotometrija ↑hepatobilijarna oboljenja, alkohoholizam
Gvozdje Spektrofotemetrija ↑intoksikacija gvožđem, hemohromatoza ↓anemija
Haptoglobin / ↑reakcije akutne faze, terapija kortikosteroidima, opstrukcija žučnih puteva ↓hemolitička anemija (indikator intravaskularne hemolize), malarija
HbA1c IFCC Imunoturbidimetrija ↑dijabetes (procena efikasnosti regulacije)
HDL holesterol Spektrofotometrija Procena rizika za kardiovaskularne bolesti
Helicobacter pylori#izdisajni test Izdisajni test /
Hloridi ISE ↑dehidratacija, bubrežna insuficijencija, neki oblici acidoze, visokog unosa hlorida putem ishrane ili parenteralno i trovanja salicilatima ↓ smanjen unos putem ishrane, prolongirano povraćanje, smanjena renalna reapsorpcija, kao i neki oblici acidoze i alkaloze
U-Hloridi ISE ↑dehidratacija, bubrežna insuficijencija, neki oblici acidoze, visokog unosa hlorida putem ishrane ili parenteralno i trovanja salicilatima ↓ smanjen unos putem ishrane, prolongirano povraćanje, smanjena renalna reapsorpcija, kao i neki oblici acidoze i alkaloze
Holesterol Spektrofotometrija otkrivanje rizika od ateroskleroze i u dijagnostici i lečenju poremećaja kod kojih su povećane vrednosti holesterola, kao i metaboličkih poremećaja lipida i lipoproteina
Holinesteraza Spektrofotometrija ↑ deca 5.god. hiperlipidemije, psorijaza,astma,alkoholizam ↓oboljenja jetre,infarkt miokarda,trovanje organofosfornim insekticidima,kolagena oboljenja
IgA Imunoturbidimetrija ↑monoklonalna gamapatija, bolesti jetre, autoimune bolesti, akutne i hronične infekcije ↓primarne i sekundardne imunodeficijencije
IgG Imunoturbidimetrija ↑monoklonalna gamapatija, bolesti jetre, autoimune bolesti, akutne i hronične infekcije ↓primarne i sekundardne imunodeficijencije
IgM Imunoturbidimetrija ↑monoklonalna gamapatija, bolesti jetre, autoimune bolesti, akutne i hronične infekcije ↓primarne i sekundardne imunodeficijencije
Jod iz urina ICP-MS praćenje nivoa joda
Kalcijum Spektrofotometrija ↑hiperparatiroidizam, hipervitaminoza D, multipli mijelom, neoplazme kostiju, metastaze karcinoma dojke, prostate, štitne žlezde i pluća ↓hipoparatiroidizam, steatorea, nefroza, pankreatitis, nedostatak vit.D
U-Kalcijum Spektrofotometrija ↑hiperparatiroidizam, hipervitaminoza D, multipli mijelom, neoplazme kostiju, metastaze karcinoma dojke, prostate, štitne žlezde i pluća ↓hipoparatiroidizam, steatorea, nefroza, pankreatitis, nedostatak vit.D
Kalcijum jonizovani ISE ↑hiperparatiroidizam, hipervitaminoza D, multipli mijelom, neoplazme kostiju, metastaze karcinoma dojke, prostate, štitne žlezde i pluća ↓hipoparatiroidizam, steatorea, nefroza, pankreatitis, nedostatak vit.D
Kalijum ISE ↑dehidratacija ili šok, jake opekotinama, dijabetična ketoacidozoa i bubrežna retencijoa kalijuma ↓smanjen unos kalijuma putem ishrane ili prekomerni gubitak kalijuma iz organizma usled prolongiranog povraćanja, dijareje ili povećane bubrežne ekskrecije
U-Kalijum ISE ↑dehidratacija ili šok, jake opekotinama, dijabetična ketoacidozoa i bubrežna retencijoa kalijuma ↓smanjen unos kalijuma putem ishrane ili prekomerni gubitak kalijuma iz organizma usled prolongiranog povraćanja, dijareje ili povećane bubrežne ekskrecije
Kisela fosfataza#prostatična Spektrofotometrija ↑benigna hiperplazija i karcinom prostate, osteoporoza, hiperparatiroidizam, osteogeni sarkom, multipli mijelom, metastaze na kostima
Kisela fosfataza#ukupna Spektrofotometrija ↑benigna hiperplazija i karcinom prostate, osteoporoza, hiperparatiroidizam, osteogeni sarkom, multipli mijelom, metastaze na kostima
Koproporfirini Hromatografija ↑kongenitalna eritropoetska porfirija, hereditarna koproporfirija
Kreatinin Spektrofotometrija ↑akutna i hronična bubrežna insuficijencija
U-Kreatinin Spektrofotometrija ↑akutna i hronična bubrežna insuficijencija
Kreatinin klirens Spektrofotometrija /
LDH Spektrofotometrija ↑anemija (megaloblastna, hemolitička, perniciozna), infarkt miokarda, plućna embolija, leukemija, infektivna monukleoza, virusni hepatitis, bubrežne bolesti
LDL holesterol Spektrofotometrija Procena rizika za kardiovaskularne bolesti
Lipaza Spektrofotometrija ↑pankreatitis
Lipoprotein (Lpa) / /
Litijum Plamena fotometrija Praćenje terapije
Magnezijum Spektrofotometrija ↑bubrežna insuficijencija, povećan unos ↓hronični alkoholizam, pothranjenost, laktacija, akutni pankreatit, hipotiroidizam.
Metanefrin u plazmi ELISA ↑feohromocitom
Metanefrin u urinu ELISA ↑feohromocitom
Mokraćna kiselina Spektrofotometrija ↑giht, renalna disfunkcija, ↓ teška disfunkcija jetre st sa smanjenom sintezom purina, defektna renalna tubularna reapsorpcija, prodUženi tretman alopurinolom
U-Mokraćna kiselina Spektrofotometrija ↑giht, renalna disfunkcija, ↓ teška disfunkcija jetre st sa smanjenom sintezom purina, defektna renalna tubularna reapsorpcija, prodUženi tretman alopurinolom
Natrijum ISE ↑hiperaldosteronizam, dehidratacija, dijabetična ketoacidoza, Kušingov sindrom, bolesti jetre i srca ↓smanjen unos natrijuma, povećan gubitak (diaera, povraćanje, znojenje), diuretici
U-Natrijum ISE ↑hiperaldosteronizam, dehidratacija, dijabetična ketoacidoza, Kušingov sindrom, bolesti jetre i srca ↓smanjen unos natrijuma, povećan gubitak (diaera, povraćanje, znojenje), diuretici
Normetanefrin u plazmi Elisa ↑feohromocitom
Normetanefrin u urinu Elisa ↑feohromocitom
Oksalati u urinu / ↑faktor rizika za stvaranje bubrežnog kamena, monitoring terapije i dijagnoza primarne ili sekundarne hiperoksalurije
Pankreasna amilaza Spektrofotometrija ↑akutni pankreatitis, parotitis, obstrukcija salivarnog duktusa, ektopična trudnoća, intenstinalna obstrukcija, makroamilazemija
Pankreasna elastaza iz fecesa ELISA ↓hronični pankreatitis, insuficijencija egzokrinog pankreasa
Proteini u urinu/likvoru Spektrofotometrija Urin: dijagnostika i lečenje oboljenja bubrega i srca, poremećaja tireoidee koje karakterišu proteinurija ili albuminurija CSF: dijagnostikovanje i lečenje stanja kao što su meningitis, tumori mozga kao i infekcije centralnog nervnog sistema
Proteini ukupni Spektrofotometrija ↑dehidratacija, multipli mijelom ↓nefrotski sindrom, obilna krvarenja i opekotine, hipogamaglobulinemija
RF Imunoturbidimetrija ↑reumatoidni artritis
Saturacija transferina Preračunavanje na osnovu gvožđa i TIBC Procena zasićena transferina gvožđem
Selen AAS ↓gubitak aktivnosti glutation peroksidaze enzima, oštećenje ćelijske membrane i akumulacija slobodnih radikala
Spermogram i spermocitogram Mikroskopski pregled procena broja, pokretljivosti i morfoligije spermatozoida
Test na drogu#(panel 5) Imuhromatografski test ↑upotreba droga
TIBC Spektrofotometrija ↑nedostatak gvožđa, trudnoća, oralni kontraceptivi ↓hemohromatoza, hronične bolesti, bolesti jetre, nefrotski sindrom
Transkobalamin / /
Troponin I kvantitativno ECLIA ↑oštećenje miokarda u ranoj fazi (2-4 sata do 14 dana), nestabilna angina pektoris
UIBC Spektrofotometrija ↑nedostatak gvožđa, trudnoća, oralni kontraceptivi ↓hemohromatoza, hronične bolesti, bolesti jetre, nefrotski sindrom
Uroporfirini Hromatografija ↑akutna intermitentna porfirija, kongenitalna eritropoetska porfirija, porphyria cutanea tarda
VMA Hromatografija ↑feohromocitom, neuroblastom
Eozinofili u nosu Mikroskopiranje alergije
HLA tipizacija#lokus A / /
HLA tipizacija#lokus B / /
Kompletna krvna slika Automatski brojač Evaluacija hematoloških poremećaja
Lupus antikoagulans Koagulaciona metoda ↑venska i arterijska tromboza, spontani pobačaji, autoimuna oboljenja
Leukocitarna formula / /
Leukociti (WBC) / /
Periferni razmaz Mikroskopski pregled /
Retikulociti Mikroskopski pregled Procena eritropoeze kod anemija
Sedimentacija Westergreen ↑zapaljenski procesi, maligne bolesti,trudnoća, anemija
Trombociti / /
Lamictal HPLC praćenje nivoa leka
Infliximab-Antitela / /
Alergen specifični IgE#inhalacioni (20 alergena) IB ↑alergije
17-OH-Progesteron ELISA ↑kongenitalna adrenalna hiperplazija, hirzutizam, sterilitet
Insulin ECLIA ↓dijabetes melittus tip I ↑insulinom, gladovanje
LH ECLIA ↑hipogonadizam, POCS, menopauza ↓hipergonadizam, bolesti hipotalamusa i hipofize
pro-BNP CLIA ↑kongestivna srčana insuficijencija, disfukcija leve komore, akutni infarkt miokarda
Testosteron,slobodan ELISA Određuje se kod stanja promene SHBG (Th kortikosteroidima, estrogenima, smanjena sinteza, sistemske bolesti, hipogonadizam kod muškaraca, policistični ovarijumi)
Auto-antitela (IgG) prema bazalnoj glomerularnoj membrani (GBM) ELISA ↑progresivni glomerulonefritis, Goodpastureov sindrom
ACA IgG#(Anti-kardiolpiniska IgG) ELISA ↑fosfolipidni sindrom
ACA IgM#(Anti-kardiolipinska IgM) ELISA ↑fosfolipidni sindrom
ACTH CLIA ↑primarna adrenalna insuficijencija ↓Kušingov sindrom
Vazopresin (ADH) ELISA ↑povrede glave, cerebralni tumori, cerebralni apscesi, pneumonija, plućna tuberkuloza, akutna porfirija i neednokrini tumori ↓diabetes insipidus
Adrenalin ELISA ↑Feohromocitom, neuroblastom, stres
AFP ECLIA ↑hepatocelularni karcinom, karcinomi testisa i ovarijuma
AGA IgA#(Anti-glijadinska IgA) ELISA ↑celijačna bolest
AGA IgG#(Anti-glijadinska IgG) ELISA ↑celijačna bolest
Aldosteron ELISA ↑hiperplazija,adenom ili karcinom adrenalne žlezde, sekundardni aldosteronizam
Alergen specifični IgE#nutritivni (20 alergena) IB ↑alergije
AMA-M2#(Anti-mitohondrijalna At) ELISA ↑primarna bilijarna ciroza
AMH ELISA ↓smanjena ovarijalna rezerva ↑POCS
Amiloid A ELISA ↑ protein akutne faze, infekcije, autoimuna oboljenja
ANA (ENA) profil IB ↑ autoimuna oboljenja
ANA HEP2#(Antinuklearna antitela HEP2) IIF ↑ autoimuna oboljenja
ANA#(Anti nuklearna At) ELISA ↑autoimune bolesti
ANCA-MPO (p-ANCA)#(Anti-neutrofilna#citoplazmatična At) ELISA ↑autoimuni vaskulitis
ANCA-PR3 (c-ANCA)#(Anti-neutrofilna#citoplazmatična At) ELISA ↑autoimuni vaskulitis, glomerulonefritis
Androstendion CLIA ↑PCOS, povećana adrenalna ili gonadalna produkcija , adrenalni tumori
Anti C1q ELISA ↓urođena i stečena deficijencija, pojačana potrošnja kod infekcija i autoimunih oboljenja
Anti centromerna At ELISA ↑progresivna sistemska skleroza, CREST sindrom
Anti centromerni #protein B At ELISA ↑progresivna sistemska skleroza, CREST sindrom
Anti Jo1 At ELISA ↑polimiozitis, dermatomiozitis
Anti La(SS-B) At ELISA ↑Sjogrenov sindrom, sistemski lupus, subakutni kutani lupus
Anti LKM1 At ELISA ↑hronični autoimuni tiroiditis
Anti retikulinska At ECLIA /
Anti RNP 70 ELISA ↑mešovita bolest vezivnog tkiva, sistemska skleroza, sistemski lupus
Anti Ro/SSA At ELISA ↑Sjogrenov sindrom, sistemski lupus, subakutni kutani lupus
Anti Scl 70 At ELISA ↑ sistemska skleroza
Anti Sm At ELISA ↑sistemski lupus eritematozus
Anti TPO At#(Anti-tireoperoksidazna At) ECLIA ↑ Hašimo tiroiditis, Graves-ova bolest
Anti U1/RNP At ELISA ↑mešovita bolest vezivnog tkiva, sistemska skleroza, sistemski lupus
Anti-adrenokortikalna At ELISA ↑ Adisonova bolest u sklopu autoimunih stanja
Anti-beta-2-glikoprotein I IgG ELISA ↑Antifosfolipidni sindrom
Anti-beta-2-glikoprotein I IgM ELISA ↑Antifosfolipidni sindrom
Anti-CCP ECLIA ↑ reumatoidni artritis
Anti-dsDNA ukupna At ELISA ↑sistemski lupus eritematozus
Anti-endomizijalna IgA antitela IIF Celijakija, dermatitis herpetiformis
Anti-fosfolipidna IgG ELISA ↑fosfolipidni sindrom
Anti-fosfolipidna IgM ELISA ↑fosfolipidni sindrom
Anti-IA2#(At na tyrosin phosphat) ELISA ↑dijabetes melitus tip 1
Anti-ICA At#At na ćelije pankreasnih ostrvaca ELISA ↑latentni dijabetes tipa 1
Anti-insulinska At ELISA ↑kod pacijenata koji primaju insulin, smanjen efekat insulina
Anti-ovarijalna At ELISA ↑primarni sterilitet, prerani gubitak funkcije jajnika
Anti-parijetalna At#APA IIF ↑Autoimuni gastritis, perniciozna anemija
Anti-spermatozoidna At ELISA ↑sterilitet
Antisrčana At IIF ↑kardiomiopatija
Antitela na#acetil holinske receptore RRA ↑Myastenia gravis
Anti-TgAt#(Anti-tireoglobulinska At) ECLIA ↑ Hašimo tiroiditis, Graves-ova bolest
Antitrombin III Imunoturbidimetrija ↓tromboembolijske bolesti, potrošne koagulopatije, bolesti jetre
Anti-TSHR#At na TSH receptore ECLIA ↑ Graves-ova bolest
Anti-t-TG IgA#(IgA antitela na tkivnu transglutaminiazu) ELISA ↑preosetljivost na gluten (celijačna bolest)
Anti-t-TG IgG#(IgG antitela na tkivnu transglutaminazu) ELISA ↑preosetljivost na gluten (celijačna bolest)
Aquaporin 4 Antitela#AQP4 IIF ↑Neuromielitis optica
ASCA IgA ELISA ↑Kronova bolest
ASCA IgG ELISA ↑Kronova bolest
ASMA (AGMA)#(Anti-glatkomišićna At) IIF ↑Hronični aktivni autoimuni hepatitis
Beta CrossLaps ECLIA ↑povećana koštana resorpcija
Beta-2-mikroglobulin CLIA ↑limfoproliferativne, inflamatorne bolesti, virusne infekcije, kod pacijenata na hemodijalizi i odbacivanje renalnog transplantanta
BNP CMIA ↑srčana insuficijencija, hipertrofija leve komore, akutni infarkt miokarda
C1 inaktivator - funkcionalni Koagulaciona metoda ↓stečena defincijencija
C1 inhibitor - koncentracija Imunoturbidimetrija ↓hereditarni angioedem
C3-komplement Imunoturbidimetrija ↑reumatske bolesti, virusni hepatitis, infarkt miokarda, sarkoidoza, tiroiditis ↓urođena deficijencija, imunološka oboljenja
C4-komplement Imunoturbidimetrija ↑reakcije akutne faze, kancer ↓imunološke bolesti ↑reakcije akutne faze, kancer ↓imunološke bolesti
CA 125 ECLIA ↑epitelijalno ovarijalni karcinomi, endometrioza, benigni tumori uterusa, pankreatitis, ovarijalne ciste
CA 15-3 ECLIA ↑karcinom dojke, karcinom pankreasa, pluća, benigne bolesti dojke i ovarijuma, endometrioza, upala u maloj karlici, trudnoća, laktacija
CA 19-9 ECLIA ↑karcinom pankreasa, kolona, želuca, cistična fibroza, pakreatitis, akutni hepatitis
CA 50 ELISA ↑karcinom pankreasa,ekstrahepatična holestaza
CA 72-4 ECLIA ↑karcinom želuca, pankreatitis, ciroza jetre, plućne, reumatske bolesti, benigne bolesti GIT
CEA ECLIA ↑maligni tumori kolona, pluća, pankreasa, metastaze, Cronov-a bolest
C-peptid CLIA ↓smanjena sekrecija insulina
Cyfra 21-1 ECLIA ↑skvamocelularni karcinom bronha
Cystatin C Imunoturbidimetrija ↑smanjena glomerularna filtracija
DHEA ELISA ↑policistični ovarijalni sindrom, adrenalni tumor
DHEA-S ELISA ↑PCOS, adrenalni tumor
Digoksin CLIA praćenje nivoa leka
Dihidrotestosteron ELISA mogućnost povezanosti sa androgenom alopecijom -praćenje terapije inhibitora 5-alafa reduktaze
Dopamin / ↑akutni stres, feohromocitom, ganglioblastom, ganglioneurom, neuroblastom
Eftil#Valproična kiselina CLIA nivo leka
Eritropoetin CLIA ↓bubrežne bolesti, anemije ↑hipoksija, neki tumori
Estradiol ECLIA procena reproduktivne funkcije kod žena, feminizacije i ginekomastije kod mužkaraca, dijagnoza tumora koji sekretuju estrogene
Estriol, free CLIA ↓marker trizomije 21 i 18, defekt neuralne tube u 2.trimestru trudnoće, primarna ili sekundardna fetalna adrenalna insuficijencija
Fenobarbiton CLIA praćenje nivoa leka
Feritin ECLIA ↑oboljenja jetre, inflamacija, tumori, nekroza ćelija ↓sideropenijska anemija
Folna kiselina/Folati ECLIA ↓primena vitamiskih preparata ↑makrocitna anemija, neuropatija, hronični alhoholozam
fPSA ECLIA ↑karcinom prostate (odnos free PSA/PSA kada je PSA između 4 i 10)
free beta HCG ECLIA ↑marker trizomije 21 u 1. trimestru tudnoće, muškarci: trofoblasne i netrofoblasne neoplazme
FSH ECLIA ↑hipogonadizam, menopauza ↓bolesti hipofize i hipotalamusa, PCOS
fT3 ECLIA ↑hiperfunkcija štitne žlezde -u slučaju povećanog TBG za procenu funkconalnog stanja štitne žlezde
fT4 ECLIA ↑hipertiroidizam ↓hipotiroidizam
GAD At(At na glutamat dehidrogenazu) ELISA ↑dijabetes melitus tip 1
Gastrin CLIA ↑ahlorhidrija, gastrinom Uzorak uzeti ujutru posle noćnog gladovanja
Glukagon / /
HCG-beta#(total) ECLIA ↑trudnoća, ektopična trudnoća, horiokarcinoma, hidatiformne mole, MOM preko 2.5 povećan rizik za Tr.21
HE4 ECLIA ↑epitelni karcinom jajnika
hGH#(Hormon rasta) CLIA ↑ gigantizam,akromegalija ↓ patuljast rast
Histamin ELISA ↑reakcije hipersenzitivnosti, tumori koji produkuju histamin
Homocistein Enzimska metoda ↑ indikator kardiovaskularnog rizika, urođene greške metabolizma metionina, deficijencija B12 ili folata
Hromogranin A ELISA ↑neuroendokrini tumori , medUlarni karcinom štitne žlezde, neki tumori hipofize
IgF1 CLIA ↓deficit hormona rasta, rezistencija na hormon rasta ↑adenom hipofioze i intenzivna terapija hormonom rasta
IgG subklasa IgG 1, IgG2, IgG3, IgG4 Nefelometrija /
Imuni kompleksi PEG PEG ↑autoimune bolesti, akutne infekcije
Imunoglobulin E ECLIA ↑alergije
Infliximab-koncentracija / /
Inhibin A ELISA biohemijski skrining- Quadriple
Inhibin B ELISA ↓smanjena ovarijalna rezerva, muški steriliteti abnormalna spermatogeneza ↑tumori želija granuloze ovarijuma
Kalcitonin ECLIA ↑medularni karcinom štitne žlezde, hiperkalcemija, hronična bubrešna žlezda
Kalprotektin ELISA ↑organska oboljenja digestivnog trakta
Kapa lanci-slobodni / /
Kortizol ECLIA ↑Kušingov sindrom, akutni stres, alhoholizam, egzogeni estrogeni ↓primarna (Adisonova bolest) i sekundardna adrenalna insuficijencija
Lamda lanci-slobodni / /
Leptin ELISA ↑gojaznost ↓pothranjenost
Mioglobin CLIA ↑akutno oštećenje mišića bilo kog uzroka(mišićna trauma, reanimacija, miopatija, akutni infarkt miokarda, šok, renalna insuficijencija zbog smanjene eliminacije)
Noradrenalin ELISA ↑Feohromocitom, neuroblastom, stres
NSE ECLIA ↑mikrocelularni karcinom pluća, neuoroblastom, karcinoid
Oksitocin ELISA /
Osteokalcin CLIA ↑ubrazan metabolizam kostiju
PAPP-A ECLIA ↓povećan rizik za Downov sindrom u prvom trimestru
Prenatalni screening#double, triple ELISA/ECLIA prenatalni scrining hromozomopatija
PRISCA#Quadruple test CLIA/ELISA prenatalni scrining hromozomopatija
Procenat makroprolaktina ELICA/PEG diferencijalna dijagnoza makroprolaktinemije i hiperprolaktinemije
Profil Pre-Eklamsije ECLIA- sFlt-1 i sFlt-1/PlGF procena prisustva preeklamsije, radi se posle 20. nedelje trudnoće
Progesteron ECLIA Povišene ili snižene vrednosti u detekciji uzroka infertiliteta zavisno od faze menstrualnog ciklusa (ispitivanje ovulacije i lutealne faze menstrualnog ciklusa)
Prokalcitonin ECLIA ↑bakterijemija i septikemija
Prolaktin ECLIA ↑anovulatorni ciklusi, amenoreja, galaktoreja, ginekomastija, azospermija, tumori hipofize
PSA ECLIA ↑prostatitis, benigna hiperplazija, karcinom prostate
PTH ECLIA ↑primarni i sekundarni hiperparatiroidizam ↓hipoparatiroidizam
Renin - koncentracija CLIA ↓primarni aldosteronizam ( adenom, karcinom, adrenalna hiperplazija ) ↑ sekundarni aldosteronizam
ROMA indeks ECLIA ↑epitelni karcinom jajnika (preračunava se na osnovu nalaza CA 125 i HE4)
SCC#(squamous cell carcinomaantigen) CLIA monitoring karcinoma skvamoznih ćelija cerviksa, pluća, jednjaka, anusa i nazofaringealne regije.
Serotonin HPLC ↑karcinoid ( kao pomoćni test, uz 5-HIAA i hromogranin A )
SHBG CLIA ↓PCOS, idiopatski hirzutizam, insulinaks rezistencija ↑anoreksija, tireotoksikoza, trudnoća
T 3 ECLIA ↑hipertireoidizam, T3 tireotoksikoza ↓hipotireoidizam
T 4 ECLIA ↑hipertireoidizam, T3 tireotoksikoza ↓hipotireoidizam
TATI ELISA ↑karcinom grlića materice, karcinom jajnika, maligne i benigne bolesti gastrointestinalnog trakta
Testosteron ECLIA ↑kod žena: androgeni sindrom, policistični ovarijumi, tumori ovarijuma, tumori adrenalne žlezde, adrenalna hiperplazija ↓kod muškaraca: hipogonadizam, terapija estrogenima, hromozomske aberacije i ciroza jetre.
Tireoglobulin ECLIA ↑karcinom štitne žlezde, TSH stimuliše produkciju Tg ↓tireotoksikoza
TPA#(tkivni polip. antigen) ELISA ↑karcinom mokraćne bešike, druge maligne bolesti
Transferin Imunoturbidimetrija ↑deficijencija gvožđa; trudnoća, upotreba oralnih kontraceptiva ↓hemohromatoza, hronične bolesti, malnutricija, inflamacija, bolesti jetre, nefrotski sindrom
TSH ECLIA ↑hipotireoidizam ↓hipertireodizam, sekundarni hipotireoidizam
Valproična kiselina#(Eftil) CLIA Praćenje terapije
Vitamin A(Retinol) HPLC kontrola nivoa vitamina
Vitamin B 12 ECLIA ↓makrocitne anemije ( perniciozna anemija ),neurološke bolesti
Vitamin D (25-OH) ECLIA ↑ rahitis(deca), osteomalacija(odrasli); niski nivoi mogu povećati rizik za nastanak nekih malignih, imunoloških i kardiovaskularnih bolesti ↓posledica suplementacije, mogući toksični efekti
Vitamin K / /
Protein s 100 CLIA ↑melanom, histiocitom, švamom, clear cell sarkomi, inflamatorna oboljenja
Cyclosporin A (monoklonalni) CEDIA nivo leka
Karbamazepin CLIA praćenje nivoa leka
Karbapin CLIA praćenje nivoa leka
Anti Xa (LMWH) Spektrofotometrija Koncentracija heparina kod pacijenata na Th niskomolekularnim preparatima heparina ili kod bazno produženog aPTT
aPTT Koagulaciona metoda Praćenje oralne antikoagulantne terpije Skrinig test za otkrivanje nedostatka jednog ili više faktora koagulacije
D-dimer CLIA ↑prisustvo fibrinolize, duboke venske tromboze, plućne embolije,DIK-a
Fibrinogen Koagulaciona metoda ↑bolesti bubrega, infektivna i reumatska oboljenja ↓oštećenja jetre, DIK, metastaze, hiruške intervencije
PT (INR) Koagulaciona metoda Praćenje oralne antikoagulantne terpije Skrinig test za otkrivanje nedostatka jednog ili više faktora koagulacije
Celokupni pregled urina Test trake / Mikroskopski pregled /
Protein C Koagulaciona metoda ↓ponovljeni pobačaji, venske tromboze, DIC, infekcije, deficijencija vitamina K
Protein S Koagulaciona metoda ↓ponovljeni pobačaji, venske tromboze, DIC, infekcije, deficijencija vitamina K
Vreme koagulacije / /
Vreme krvarenja / /
APCR EIA ↓nasledna patološka rezistencija na aktivisan protein C;pacijentkinje za ponavljanim pobačajima ili komplikacijama u trudnoći, udruženo sa mutacijama genama za Faktor V
Aspirin lys c431 CLIA ↑alergija na lek
Baktrim c7 CLIA ↑alergija na lek
Beli luk - alergen / Alergijska reakcija
Crni luk - alergen / Alergijska reakcija
Gluten - nutritivni alergen / Alergijska reakcija
Grinje d1,Dermatophagoides pteronyssinus / Alergijska reakcija
H1-kućna prašina / Alergijska reakcija
H3-posteljna prašina / Alergijska reakcija
Kakao f73 / Alergijska reakcija
Kazein / Alergijska reakcija
Lipa-inhalatorni alergen / Alergijska reakcija
Lys aspirin / Alergijska reakcija
Mleko - Spec. IgE / Alergijska reakcija
Mleko u prahu f168 / Alergijska reakcija
Novalgetol / Alergijska reakcija
Osa i3 / Alergijska reakcija
Paracetamol HSA c200 / Alergijska reakcija
Pčela i1 / Alergijska reakcija
Penicilin G HSA C1 / Alergijska reakcija
Penicilin V HSA C2 / Alergijska reakcija
Phencyclidine / Alergijska reakcija
Pileće meso F83 / Alergijska reakcija
Streptomycin c206 / Alergijska reakcija
Sulfonamid / Alergijska reakcija
Tetracycline c205 / Alergijska reakcija
Triptaza / Alergijska reakcija
Lidocaine / Alergijska reakcija
Ambrosia elatior W1 / ↑Alergija
Amoxicillin c204 / ↑alergija na lek
Ampicillin c203 / ↑alergija na lek
Ciprofloxacin / ↑alergija na lek
Cliacil / ↑alergija na lek
Clindamycin / ↑alergija na lek