Molekularna dijagnostika

Naziv Tehnika ispitivanja Medicinske indikacije
MaterniT Genom / Prenatalna dijagnostika
MaternT21 / /
Mikrodelecije Y hromozoma / /
Nifty plus / Prenatalna dijagnostika
Nifty twins / Prenatalna dijagnostika
SensigeneRhD PCR genetska predispozicija za RHD-
Faktor V (Leiden V)#(G1691A) PCR urođene trombofilije
HBV DNK - kvalitativni test PCR ↑infekcija virusom hepatitisa B
HBV DNK - kvantitativni test PCR ↑infekcija virusom hepatitisa B
HCV PCR genotipizacija PCR određivanje tipa Hepatitisa C
HCV DNK kvalitativno PCR ↑infekcija virusom hepatitisa C
HCV DNK kvantitativno PCR ↑infekcija virusom hepatitisa C
HIV 1+2 RNK kvalitativno PCR ↑infekcija HIV virusom
HIV 1+2 RNK kvantitativno PCR ↑infekcija HIV virusom
HLA B27 Ag PCR Ankilozirajući spondilitis, juvenilni reumatoidni artritis i Reiter-ovog sindrom
HPV PCR kvalitativni PCR prisustvo određenog visokorizičnog tipa HPV virusa
HPV PCR kvantitativni PCR tip i količina prisutnog visokoričnog HPV virusa
JAK2 genska mutacija PCR /
Kariotip iz periferne krvi / /
MTHFR (C677T) PCR urođene trombofilije
Mycoplasma hominis DNK PCR ↑Infekcija genitalnom mikoplasmom
PAI-1 (4G/5G) PCR urođene trombofilije
Protrombin II#Faktor II(G20210A) PCR urođene trombofilije
Ureaplasma urealyticum DNK PCR ↑Infekcija genitalnom ureaplasmom
Willsonova bolest#genetska ispitivanja ATP7 PCR Detekcija genskih mutacija