Patologija

Naziv Tehnika ispitivanja Medicinske indikacije
Biopsija bubrega (1 uz) / /
Biopsija bubrega (2 uz) / /
Biopsija bubrega (3 uz) / /
Biopsija cervixa dve posude / /
Biopsija cervixa jedna posuda / /
Biopsija dojke (1 uz) / /
Biopsija dojke (2 uz) / /
Biopsija dojke (3 uz) / /
Biopsija endometrijuma / /
Biopsija jednjaka (1 uz) / /
Biopsija jednjaka (2 uz) / /
Biopsija jednjaka (3 uz) / /
Biopsija koze (1 uz) / /
Biopsija koze (2 uz) / /
Biopsija koze (3 uz) / /
Biopsija koze (do 5 kalupa) / /
Biopsija limfne zlezde (1 uz) / /
Biopsija limfne zlezde (2 uz) / /
Biopsija limfne zlezde (3 uz) / /
Biopsija ovarijuma (1 uz) / /
Biopsija ovarijuma (2 uz) / /
Biopsija ovarijuma (3 uz) / /
Biopsija prostate (1 uz) / /
Biopsija prostate (2 uz) / /
Biopsija prostate (3 uz) / /
Biopsija prostate(2uz,istog organa) / /
Biopsija štitaste zlezde (1 uz) / /
Biopsija štitaste zlezde (2 uz) / /
Biopsija štitaste zlezde (3 uz) / /
Biopsija testisa (1 uz) / /
Biopsija testisa (2 uz) / /
Biopsija testisa (3 uz) / /
Biopsija zucne kese (1 uz) / /
Biopsija zucne kese (3 uz) / /
Biopsija zucne lkese (2 uz) / /
Bojenje (HE, 2 pločice) sa donetog kalupa / /
Bojenje (HE,1 pločica) sa donetog kalupa / /
Bojenje (MG,HE,1pločica) / /
Cistoskopija (1 uz) / /
Cistoskopija (2 uz) / /
Cistoskopija (3 uz) / /
Citohormonski status / /
Citološka dijagnostika / /
Citološka dijagnostika 2uz / /
Citološka dijagnostika 3 uz / /
Citološki pr. sekreta obe dojke / /
Citološki pregled sekreta dojke / /
Gastrektomija / /
Gastroskopija (1 uz) / /
Gastroskopija (2 uz) / /
Gastroskopija (3 uz) / /
Kiretman / /
Kiretman (2 uz) / /
Kolonoskopija (1 uz) / /
Kolonoskopija (2 uz) / /
Kolonoskopija (3 uz) / /
Konsultativni pregled-dva materijala / /
Konizat / /
Konsultativni pregled više mat. / /
Konsultativni pregled-citologija / /
Konsultativni pregled-jedan materijal / /
Krupan hir. mat. (1 uz,>15kal) / /
Krupan hir. mat. (1uz,<15kal) / /
Krupan hir.mat.(1 uz.,7 kal.) / /
Krupan hir.mat.(2 uz,<15kal) / /
Krupan hiruriški materijal (1 uz, 7 kalupa)- 2 puta / /
Punkciona citologija / /
Rektoskopija (1 uz) / /
Rektoskopija (2 uz) / /
Rektoskopija (3 uz) / /
Sitan hiruriški mat. (2 materijala) / /
Sitan hirurški mat. (3 materijala) / /
Sitan hiruški materijal (1 uz) / /
Sitan hiruški materijal (2 uz) / /
Sitan hiruški materijal (3 uz) / /
Tumori testisa / /
Endoskopska biopsija (1 uz) / /
Endoskopska biopsija (2 uz) / /
Endoskopska biopsija (3 uz) / /
Endoskopska biopsija 2 mat. / /
Endoskopska biopsija 3 mat. / /
Loop excisio PVU / /
Mastektomija / /
Papanicolaou / /