Patologija

Naziv Tehnika ispitivanja Medicinske indikacije
Biopsija cerviksa dve posude / /
Biopsija cerviksa jedna posuda / /
Biopsija endometrijuma / /
Kiretman / /
Kiretman (2 posude) / /
Loop excisio PVU / /
Konizat / /
Citološka ispitivanja / /
Citološka ispitivanja (dva uzorka) / /
Endoskopska biopsija (1 uzorak) / /
Endoskopska biopsija (2 uzorka) / /
Endoskopska biopsija (3 i više uzorka) / /
Endoskopska biopsija 2 materijala / /
Endoskopska biopsija 3 materijala / /
Biopsija prostate 1 materijal / /
Biopsija prostate 2 materijala / /
Biopsija kože (1 uz, do 5 kalupa) / /
Biopsija kože - svaki sledeći uzorak / /
Biopsija kože 2 materijala / /
Biopsija kože sa određivanjem granica / /
Sitan hirurški mat. (1 uzorak, do 5 kalupa) / /
Sitan hirurški mat.-Svaki sledeći uzorak / /
Sitan hirurški 2 materijala / /
Sitan hirurški 3 materijala / /
Krupan hiruriški materijal (1 uz, do 10 kalupa) / /
Krupan hiruriški materijal (1 uz, do 15 kalupa) / /
Krupan hiruriški materijal (2 uz, do 15 kalupa) / /
Krupan hiruriški materijal (preko 15 kalupa) / /
Bojenje (HE,1 pločica) sa donetog kalupa / /
Bojenje (MG,PA,1pločica) / /
Izrada kalupa / /
Izrada kalupa+HE pločice / /
Konsultativni pregled više mat. / /
Konsultativni pregled-jedan materijal / /
Papanicolaou / /
Imunohistohemija 1 At Imunohistohemija /
Imunohistohemija 2 At Imunohistohemija /
Imunohistohemija 3 At Imunohistohemija /
Imunohistohemija 4 At Imunohistohemija /
Imunohistohemija 5-10 At Imunohistohemija /
Imunohistohemija 10-20 At Imunohistohemija /
Receptori za dojku#E, P, HER2, Ki67 Imunohistohemija /