NIFTY™ test možete uraditi u svim laboratorijama NEOLABa

NIFTY ( Non-Invasive Fetal TrisomY) je bezbedan, jednostavan, neinvazivan prenatalni test (NIPT), za detekciju hromozomskih ambnormalnosti ploda već od 10. nedelje trudnoće.

Upotrebom najnovije tehnike genskog sekvencioniranja, testom Nifty plus moguće je otkriti sledeće geneteske promene kod ploda:

 1. Trizomije hromozoma 21, 18 i 13,
 2. Aneuploidije polnih hromozoma – X0, XXY, XXX, XYY,
 3. Informacije o polu,
 4. Mikrodelecije,
 5. Cri DU Chat sindrom
  b. 1p36 mikrodelecija
  c. 2q33.1 mikrodelecija
  d. Jacobsenov sindrom
  e. Anglemanov sindrom
  f. Prader-Williev sindrom
  g. DiGeorgejev sindrom
 6. Van der Woudev sindrom,
 7. Trizomije hromozoma: 22, 16 i 9

Da saznate više o ovom testu možete pitate naše biohemičare na 018/533-016 ili 062/776-008

Alergija nastaje kao posledica izmenjene regulacije imunog sistema

Alergija nastaje kao posledica izmenjene regulacije imunog sistema. Dijagnostika alergija podrazumeva klinički pregled imunologa i laboratorijske preglede.

U kontaktu sa alergenom (sastojak hrane ili inhalatorni ) telo stvara IgE antitela kao odbranu na uneti antigen. IgE antitela se vezuju sa mastocite. Prilikom sledećeg kontakta sa alergenom IgE antitela vezana sa mastocite reaguju, vezuju alergen pri čemu se iz mastocita oslobađa histamin.

Inhalatorni alergeni najčešće uzrokuju: kijavicu, svrab, pojačanu sekreciju iz nosa, svrab i pojačano suzenje očiju i zamor. Unos alergena hranom, ili kontak sa hranom, može da uzrokuju: astmu, osip, angioedem ili gastrointestinalne smetnje kao što su abdominali bolovi i dijarea.

Simptomi alergije se javljaju par minuta nakon jela ili kontakta sa hranom, mada mogu biti i odloženi i do dva sata. Reakcija na inhalatorne alergene pojavljuje se sezonski (polen) ili je vezana za duži boravak u kući (prašina). Reakcija na pse i mačke javlja se tokom cele godine.

Testovi alergije urađeni u periodima kada se javljaju simtomi mogu da pomognu u identifikaciji antigena koji je odgovoran za pojavu alergije.

Šećerna bolest ili dijabetes je poremećaj metabolizma

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus grč. διαβήτης) je poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. povišenim nivoom glukoze u krvi. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja u stalnom porastu (naročito u razvijenim zemljama sveta).

Šećerna bolest se na osnovu uzroka i kliničkih manifestacija klasifikuje na dijabetes tip 1 i tip 2.

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod tridesete godine života), i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja nalazi se autoimuni proces.
Pacijenti koji obolevaju od dijabetesa tipa 2 su obično stariji od 40 godina i najveći broj njih je gojazan.

Poseban tip dijabetesa predstavlja gestacioni dijabetes. To je oblik šećerne bolesti, koji nastaje usled neadekvatne sekrecije insulina i produkcije hormona posteljice koji blokiraju njegovo dejstvo. Javlja se tokom trudnoće i dijagnostifikuje se uglavnom posle 24. nedelje trudnoće, mada može i ranije. Obično se povlači šest nedelja nakon porođaja, jer mu je glavni uzrok upravo trudnoća.
Uobičajeni metodi dijagnoze šećerne bolesti su bazirani na različitim laboratorijskim testovima urina i krvi kao što su određivanje nivoa glukoze u krvi, OGTT test, celokupni pregled urina.
U lečenju šećerne bolesti koristi se nekoliko pristupa:insulin u kombinaciji sa dijetom, medikamenti (tablete) u kombinaciji sa dijetom I samo dijeta.
Dijeta I samokontrola dijabetičara su osnov za dobru prognozu ovog oboljenja I kvalitetan život.