Instrukcije za pacijente

Pripema za uzorkovanje krvi i urina

Uzorkovanje krvi

Radi pouzdanosti Vaših rezultata u našem i Vašem interesu je da se pravilno pripremite pre dolaska u laboratoriju i uzimanja uzorka krvi.

Ukoliko ste dobili uput za biohemijske analize, kao što su:

 • šećer, holesterol, dobar i loš holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, gvožđe;
 • enzimi (AST, ALT, ALP, gama-GT, CK, CK MB, LDH);
 • elektroliti (Na, K, Ca, P, Mg, Cl);
 • bilirubini, proteini, albumini, fibrinogen, CRP, RF, Wallerosa i slično,

uzorak krvi treba uzeti nakon 12 h gladovanja.

Dan pre dolaska u laboratoriju uzimajte  lakšu hranu do 18 h. Posle 18 h možete piti tečnost, izuzev alkohola, kafe i preterano zaslađenih napitaka.

Ujutru pre dolaska u laboratoriju nemojte ništa jesti i piti, a ako uzimate redovnu jutarnju terapiju ponesite je sa sobom i popijte nakon vađenja krvi.

Pre vađenja krvi sednite 10-tak minuta u čekaonici, kako bi se odmorili, psihički pripremili za vađenje krvi i kako bi se tečnost u Vašem organizmu pravilno rasporedila.

Ukoliko dovodite dete za vađenje krvi upoznajte ga sa onim što ga očekuje u laboratoriji. Budite otvoreni i iskreni sa njim jer će tako biti poverljivije prema osoblju i otvorenije za saradnju.

Ukoliko ste u mogućnosti dovedite dete kada nije bolesno,  da upozna osoblje i prostorije, tako da  će naredni dolazak u laboratoriju biti manje traumatičan za dete.

Vaša puna saradnja i pribranost je takođe potrebna.

Test opterećenja glukozom (OGTT)

OGTT se izvodi u jutarnjim satima. 3 dana pre izvođenja testa pacijent treba da uzima hranu bogatu ugljenim-hidratima. Minimum12 sati pre testa pacijent ne sme ništa da jede. Tokom testa pacijent mora mirovati, ne sme ništa da jede, pije niti puši. Uzme se prvi uzorak krvi i pacijent odmah optereti sa 75 g glukoze (ili nekom drugom količinom ako lekar tako naglasi) u oko 300 ml vode. Nakon 60 minuta uzima se ponovo uzorak krvi  i nakon 120 minuta novi uzorak krvi ukoliko nije drugačije naglašeno (30, 60, 90, 120 min.)

Uzorkovanje urina

Iz Vašeg uzorka urina (mokraće) može se uraditi takozvani celokupni pregled urina i može se odrediti koncentracija pojedinih supstanci u urinu.

Ukoliko ste dobili uput za celokupni pregled urina donesite prvu jutarnju urin (jer je on najkoncentrovaniji). Izuzetno u hitnim stanjima možete  doneti bilo koji uzorak urina.

Pre sakupljanja urina obavite higijenu genitalnih organa, a zatim u hemijski čistu, najbolje sterilnu posudu,  sakupite urin tako što prvi mlaz odbacite u WC šolju, a u posudu sakupite srednji mlaz.

Ukoliko ste dobili uput za određivanje koncentracije pojedinih supstanci u urinu onda se zavisno od analize donosi prva jutarnja mokraća ili se skuplja 24-časovna mokraća.

Za određivanje mikroalbumina, amilaze, beta-2-globulina donosi se prvi jutarnji urin. Sakupljanje je isto kao sakupljanje za celokupni pregled urina.

Za određivanje mokraćne kiseline, kalcijuma, fosfora, vanil-mandelične kiseline, 17-hidroksikortikosteroida, 17-ketosteroida sakuplja se 24-časovnog urina, sa ili bez dodavanja konzervanasa,  o čemu ćete biti obavešteni usmenim ili pismenim putem u laboratoriji.

Konzervans takođe dobijate u laboratoriji. Konzervans koji dobijete u laboratoriji čuvajte van domašaje dece.

Za određivanje vanil-mandelične kiseline, 3 dana pre sakupljanja urina ne smete jesti banane, čokoladu, hranu sa vanilom, limun, uzimati aspirin ili Aldomet (metildopa) i lekove koji dovode do pojačanog mokrenja (diuretici).

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE MOKRAĆNE KISELINE
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja mokraće

Tri dana pre početka sakupljanja urina izbegavajte hranu koja je bogata purinima (meso i mesne prerađevine), unos alkohola. Ukoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate urin.

 1. Konzervans za sakupljanje urina

Za sakupljanje urina za određivanje mokraćne kiseline nije potreban konzervans.

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE VMA (VANIL-MANDELIČNE KISELINE)
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja urina

Tri dana pre početka sakupljanja urina ne smete jesti hranu i uzimati napitke kao što su: banane, čokolada, vanila, limun, kafa. Ukoliko uzimate lekove kao što su aspirin, Aldomet (metildopa) konsultujte se sa svojim lekarom sa kojim lekovima ih smete zameniti jer ove lekove ne smete uzimati tri dana pre početka sakupljanja urina.  Uoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate mokraću.

 1. Konzervans za sakupljanje urina

Za sakupljanje urina za određivanje VMA potreban je konzervans. Kao konzervans koristi se 10 ml HCL. Konzervans dobijate u Poliklinici Neolab dan pre početka sakupljanja mokraće. Uz  HCL dobijate uputstvo koje sadrži mere opreza i način za pravilno rukovanje.

HCL 10 ML

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE!!!

NIKAKO PRVO SIPATI KISELINU PA ONDA DOLIVATI MOKRAĆU! !!!

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE KATEHOLAMINA
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja urina

Jedan dan pre sakupljanja urina ne uzimati:

– kafu, coca colu, banane pomorandže, čokoladu, paradajz

– beta-blokatore

 1. Konzervans za sakupljanje urina

Za sakupljanje urina za određivanje Kateholamina potreban je konzervans. Kao konzervans koristi se 30 ml  7%HCL  na diurezu od 2L. Konzervans dobijate u Poliklinici Neolab dan pre početka sakupljanja urina. Uz  HCL dobijate uputstvo koje sadrži mere opreza i način za pravilno rukovanje.

HCL!!

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE!!!

NIKAKO PRVO SIPATI KISELINU PA ONDA DOLIVATI MOKRAĆU! !!!

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE KALIJUMA I NATRIJUMA
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja urina

Nije potrebna neka posebna priprema što se tiče ishrane, pića i uzimanja lekova. Uoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate urin.

 1. Konzervans za sakupljanje urina

Za sakupljanje urina za određivanje kalijuma i natrijuma nije potreban konzervans.

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA, ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE KALCIJUMA I FOSFORA
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja urina

Nije potrebna neka posebna priprema što se tiče ishrane, pića i uzimanja lekova. Uoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate mokraću.

 1. Konzervans za sakupljanje urina

Za sakupljanje urina za određivanje kalcijuma i fosfora potreban je konzervans. Kao konzervans koristi se 10 ml 6M HCL. Konzervans dobijate u Poliklinici Neolab dan pre početka sakupljanja urina. Uz HCL dobijate uputstvo koje sadrži mere opreza i način za pravilno rukovanje.

6M HCL 10 ML!!

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE!!!

NIKAKO PRVO SIPATI KISELINU PA ONDA DOLIVATI MOKRAĆU! !!!

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA, ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE 17-KETOSTEROIDA I 17-HIDROKSIKORTIKOSTEROIDA
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja urina

Nije potrebna neka posebna priprema što se tiče ishrane, pića i uzimanja lekova.  Uoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate mokraću.

 1. Konzervans za sakupljanje mokraće

Za sakupljanje urina za određivanje 17-ketosteroida i 17-hidroksikortikosteroida nIje potreban konzervans. Ukoliko istovremeno sakupljate urin za određivanje VMA konzervans koji koristite za sakupljanje uzorka za VMA ne smeta određivanju 17-ketosteroida i 17-hidroksikortikosteroida.

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA, ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE 5-HIAA (5-hidroksiindolsirćetna kiselina)
 1. Ishrana i uzimanje lekova pre početka sakupljanja mokraće

Četiri dana pre početka sakupljanja urina ne smete jesti hranu: ananas, orasi, avokado. Ukoliko uzimate lekove kao što su fenotijazini (hlorpromazin, fluperazin, tioridizin, kloprotiksen, klozapin, haloperinol, sulpirid) i antihipnotici konsultujte se sa svojim lekarom sa kojim lekovima ih smete zameniti jer ove lekove ne smete uzimati tri dana pre početka sakupljanja urina.  Uoliko uzimate lekove koji pospešuju mokrenje (diuretici) konsultujte se sa svojim lekarom da li smete da ih ne uzmete u periodu kada sakupljate mokraću.

 1. Konzervans za sakupljanje mokraće

Za sakupljanje urina za određivanje 5-HIAA potreban je konzervans. Kao konzervans koristi se 20 ml 6M HCL. Konzervans dobijate u Poliklinici Neolab dan pre početka sakupljanja mokraće. Uz  HCL dobijate uputstvo koje sadrži mere opreza i način za pravilno rukovanje.

HCL 20 ML

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE!!!

NIKAKO PRVO SIPATI KISELINU PA ONDA DOLIVATI MOKRAĆU! !!!

 1. Postupak sakupljanja 24-časovne urina

Pre sakupljana urina nađite jednu čistu, staklenu I veću posudu, po mogućstvu tamniju (ako nije tamna obložite je aluminijumskom folijom) i obeležite mililitre na njoj (500, 750, 1000 … ml) kako bi kasnije znali koliko ste ukupno millitara izmokrili. Ustanete ujutru u 7 h mokrite i taj urin bacate (ne ulazi u ukupnu količinu), ostale uzorke urina koje izmokrite u toku dana i noći do sutra ujutru u 7 h  skupljate u posudu. Taj zadnji urin u 7 h narednog jutra se sakuplja i ulazi u ukupnu količinu. ZNAČI PRVI U 7 H SE BACA, ZADNJI U 7 H NAREDNOG JUTRA NE! Posudu u koju skupljate urin čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Kad ste završili sa skupljanjem urin izmerite količinu koju ste izmokrili u mililitrima (npr. 400, 500, 650 ml) i zabeležite na papir. Dobro promešajte tu ukupnu količinu i presipajte u manji čisti sud, najbolje u bočicu koju možete kupiti u apoteci, i tu manju količinu donesite u laboratoriju.

Instrukcije za pripremu za bakteriološka i parazitološka ispitivanja

Bris uha

Bris se uzima iz uha koje nije predhodno tretirano preparatima. Ukoliko koristite antibiotsku terapiju potrebno je da prođe 5 do 7 dana od zadnjeg uzimanja leka.

Pre uzimanja brisa uho ne čistiti i ne skidati cerumen ili ušnu mast.

Ako se radi o hiruškoj obradi rane bris uzeti pre obrade.

Bris uretre

Pre uzorkovanja brisa  ne obavljati nikakvu genitalnu toaletu i  ne mokriti najmanje 1-2 sata pre uzimanja brisa.

Kontrolni pregled vršiti 5-7 dana nakon isteka terapije.

Bris oka

Ukoliko koristite antibiotske kapi ili masti nikako ih ne nanosite pre uzorkovanja brisa oka.

Spermokultura

Spermu možete doneti od kuće u sterilnoj posudi ili što je i najbolje i najispravnije materijal uzorkovati u laboratoriji i odmah zasejati.

Vaginalni bris na test  Mycoplasma – Ureaplasma

Test raditi nakon bakteriološki urednih nalaza vaginalnog i cervikalnog brisa.

Cervikalni bris na Chlamydiae trachomatis

Pre uzorkovanja brisa  ne obavljati nikakvu genitalnu toaletu.

Kontrolni pregled vršiti nakon isteka 30 dana od zadnje terapije.

Bris se ne uzima u periodu ovulacije i neposredno pre i nakon menstrualnog ciklusa.

 Bris vagine i cerviksa

Pre uzorkovanja brisa  ne obavljati nikakvu genitalnu toaletu.

Kontrolni pregled vršiti 5-7 dana nakon isteka terapije.

 Perianalni otisak

Pacijent ne sme biti sveže okupan ili opran ( i to 48 sati pre uzimanja otiska ).

Otisak ne uzimati  neposredno posle defekacije.

Uzimanje materijala vršiti ujutru.

Bris kože, rane

Ukoliko koristite antibiotsku terapiju potrebno je da prođe 5 do 7 dana od zadnjeg uzimanja leka. Bris se uzima sa kože koja nije predhodno tretirana preparatima.

 Bris guše, nosa i jezika

Pre uzorkovanja brisa guše, nosa i jezika ne obavljati nikakvu toaletu i ne unositi hranu i piće.

 Urinokultura

 • Sakupiti prvui jutarnji urin ili ne mokriti najmanje tri sata pre sakupljanja,
 • Neposredno pre davanja uzorka urina obaviti intimnu higijenu sapunom i vodom,
 • Oprati ruke,
 • Odbaciti prvi mlaz urina, tj. mokriti nekoliko sekundi u toalet, zatim mokriti u sterilnu posudu nekoliko sekundi  (najmanje 20ml),
 • Ne dodirivati otvor plastične posude rukama ili unutrašnjom stranom nogu ili spoljnih genitalija,
 • Sterilnu posudu sa urinom dobro zatvoriti,
 • Transportovati uzorak urina u laboratoriju što je pre moguće ili ako to nije moguće čuvati uzorak u frizideru na 4-80C par sati do transporta
 • Ne prikupljati uzorke iz kateter vrećice
 • Izbegavati uzorkovanje urina iz kesica kod dece.

 

Poliklinika NEOLAB sprovodi bakteriološko ispitivanje urina – urinokultura:

 • Na zahtev lekara kliničara ili na lični zahtev pacijenta,
 • Ukoliko pacijent lično zahteva da se urinokultura sprovede “po potrebi” nakon celokupnog pregleda urina i to samo u slučaju kada je nalaz leukocita u masi, u vidnom polju se registruje masa bakterija a nalaz proteina i nitrita bude pozitivan. Ukoliko nalaz opšteg pregleda urina ne odgovara pomenutom, urinokultura se može uraditi ukoliko postoje klinički znaci urinarne infekcije, na lični zahtev i/ili na zahtev lekara kliničara.

 Priprema uzorka fecesa za mikrobiološka ispitivanja

 • Sakupiti uzorak fecesa direktno u čistu posudu sa širokim grlom i poklopcem za hermetičko zatvaranje.
 • Urin ili voda ne smeju da kontaminiraju uzorak stolice.
 • Ne koristiti toalet papir za uzimanje uzorka stolice.

Doneti uzorak u laboratoriju što je pre moguće, a najbolje odmah po uzimanju

Instrukcije za pripremu za analizu okultno krvarenje-pisustvo krvi u stolici
 • 7 dana pre testa ne preporučuje se izimanje lekova koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sistemu i pojave krvi u stolici (acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antiflogistici i antireumatici, glukokortikoidi);
 • 7 dana pre testa preporučuje se ishrana bez crvenog mesa, kao i izbegavanje preparata-suplemenata gvožđa;
 • Test treba odložiti kod proliva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije;
 • Preporučuje se uzorkovanje tri dana zaredom. Uzorak se mora čuvati na 4-8ºC. Uzorak se mora testirati u roku od 5 dana;
Pripema za izvođenje Helicobacter izdisajnog tesa
 1. Ne uzimati hranu najmanje 6h pre izvođenja testa
 2. Potrebno je da prođe najmanje 4 nedelje nakon lečenja antibioticima i najmanje 2 nedelje nakon poslednje doze lekova za smanjenje želudačne kiseline

( inhibitori protonske pumpe*), H2 blokatora** i bizmut preparata.

 1. Test izvesti pre testa sa barijumom, ukoliko se izvode istog dana.
 2. Ne izvoditi druge izdisajne testove istog dana.
 3. Ne preporučuje se kod osoba sa delimičnom gastrektomijom. Na zahtev lekara test se može izvoditi i kod osoba mlađih od 18 godina.
 4. Obavezno  je popunjavanje upitnika.

*Inhibitori protonske pumpe:

 1. Omezol
 2. Loseprazol
 3. Omep
 4. Omeprazid
 5. Omeprazol ICP i Omnibel

** H2 blokatori

 1. Ranisan
 2. Ranital
 3. Ranitidin
 4. Famotidin
 5. Controloc
 6. Pulcet
 7. Nolpaza
 8. Amarin
 9. Lonzul ilonzul S
 10. Sabax
 11. Lansobel i Lansoprazol
Instrukcije za pripremu za analizu okultno krvarenje-pisustvo krvi u stolici
 • 7 dana pre testa ne preporučuje se izimanje lekova koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sistemu i pojave krvi u stolici (acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antiflogistici i antireumatici, glukokortikoidi);
 • 7 dana pre testa preporučuje se ishrana bez crvenog mesa, kao i izbegavanje preparata-suplemenata gvožđa;
 • Test treba odložiti kod proliva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije;
 • Preporučuje se uzorkovanje tri dana zaredom. Uzorak se mora čuvati na 4-8ºC. Uzorak se mora testirati u roku od 5 dana;
Pripema za izvođenje Helicobacter testa iz fecesa
 1. Potrebno je da prođe najmanje 2 nedelje nakon lečenja antibioticima i najmanje 2 nedelje nakon poslednje doze lekova za smanjenje želudačne kiseline

( inhibitori protonske pumpe*) i bizmut preparata.

 1. Pacijent priprema uzorak fecesa i dostavlja laboratoriji u roku od 1 sata. Vodenase stolice iIi uzorci uzeti u dijarei nisu pogodni za testiranje.
 2. Obavezno  je popunjavanje upitnika.

*Inhibitori protonske pumpe:

 1. Omezol
 2. Loseprazol
 3. Omep
 4. Omeprazid
 5. Omeprazol ICP i Omnibel
 6. Controloc
 7. Pulcet
 8. Nolpaza
 9. Amarin
 10. Lonzul ilonzul S
 11. Sabax
 12. Lansobel i Lansoprazol