Instrukcije za pacijente

Pripema za uzorkovanje krvi i urina
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE MOKRAĆNE KISELINE
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE VMA (VANIL-MANDELIČNE KISELINE)
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE KATEHOLAMINA
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE KALIJUMA I NATRIJUMA
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE KALCIJUMA I FOSFORA
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA ZA ODREĐIVANJE 17-KETOSTEROIDA I 17-HIDROKSIKORTIKOSTEROIDA
PRIPREMA PACIJENTA I SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA (MOKRAĆE) ZA ODREĐIVANJE 5-HIAA (5-hidroksiindolsirćetna kiselina)
Instrukcije za pripremu za bakteriološka i parazitološka ispitivanja
Instrukcije za pripremu za analizu okultno krvarenje-pisustvo krvi u stolici
Pripema za izvođenje Helicobacter izdisajnog tesa
Instrukcije za pripremu za analizu okultno krvarenje-pisustvo krvi u stolici
Pripema za izvođenje Helicobacter testa iz fecesa