Kartica korisnika usluga

Korisnici usluga Poliklinike Neolab koji su tri i više puta koristili usluge naše laboratorije imaju mogućnost da dobiju karticu korisnika usluga, sa kojom ostvaruju popust od 5%.

Potrebno je popuniti formular, koji se dobija od administrativnog radnika na prijemu i kartica može biti gotova za najduže 7 dana. Kartica se izdaje na ime i prezime korisnika i samo on je može koristiti. Ne može se preneti na drugo lice. Kartica se koristi tako što se pre zahteva za laboratorijsko ispitivanje preda kartica na uvid uz ličnu kartu, kao potvrdu identiteta. Ovo je neophodno učiniti kako bi administrativni radnik uračunao popust, što nije moguće naknadno.

Kartica se izdaje na period od godinu dana. Nakon ovog perioda potrebno je jednostavno predati usmeni zahtev za produžetak kartice.