O nama

Poliklinka za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti medicinske biohemije, mikorbiologije i patohistologije NEOLAB osnovana je 01.03.2006. godine u Nišu, ulica Bulevar Nemanjića 67.

Biohemijska laboratorija NEOLAB i Mikrobiološka laboratorija NEOLAB plus osnovane su 12.03.2004. godine. Biohemijska laboratorija NEOLAB 01.03.2006. godine prerasta u Polikliniku NEOLAB koja objedinjuje delatnosti iz oblasti medicinske biohemije, mikrobiologije i patohistologije. Direktor Poliklinike NEOLAB je mr sci. biol. Slađana Vučković, specijalista medicinske biohemije.

Primarni interes Poliklinike NEOLAB je da ispitivanja uvek sprovodi u skladu sa najnovijim metodama i zahtevima korisnika uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja poliklinike.

Poliklinika Neolab na lokaciji Bul.Nemanjića 67, lok.1, Niš je od 31.01.2013.godine akreditovana medicinska laboratorija prema standardu SRPS ISO 15189, akreditacioni broj 03-009. Informacije o Obimu akreditacije nalaze se na sajtu ATS-a http://www.registar.ats.rs/predmet/905/

U svom radu Poliklinika NEOLAB prati najnovija dostignuća iz oblasti ispitivanja vezanih za medicinsku biohemiju, kliničku mikrobiologiju, imunologiju, virusologiju, patologiju učestvujući na seminarima, simpozijumima, kongresima, sajmovima i drugim stručnim skupovima na kojima se tretira oblast delatnosti Poliklinike NEOLAB i menadžment kvalitetom Poliklinike NEOLAB.

 

ZAPOSLENI

 

AKTIVNOSTI