Šećerna bolest ili dijabetes je poremećaj metabolizma

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus grč. διαβήτης) je poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. povišenim nivoom glukoze u krvi. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja u stalnom porastu (naročito u razvijenim zemljama sveta).

Šećerna bolest se na osnovu uzroka i kliničkih manifestacija klasifikuje na dijabetes tip 1 i tip 2.

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod tridesete godine života), i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja nalazi se autoimuni proces.
Pacijenti koji obolevaju od dijabetesa tipa 2 su obično stariji od 40 godina i najveći broj njih je gojazan.

Poseban tip dijabetesa predstavlja gestacioni dijabetes. To je oblik šećerne bolesti, koji nastaje usled neadekvatne sekrecije insulina i produkcije hormona posteljice koji blokiraju njegovo dejstvo. Javlja se tokom trudnoće i dijagnostifikuje se uglavnom posle 24. nedelje trudnoće, mada može i ranije. Obično se povlači šest nedelja nakon porođaja, jer mu je glavni uzrok upravo trudnoća.
Uobičajeni metodi dijagnoze šećerne bolesti su bazirani na različitim laboratorijskim testovima urina i krvi kao što su određivanje nivoa glukoze u krvi, OGTT test, celokupni pregled urina.
U lečenju šećerne bolesti koristi se nekoliko pristupa:insulin u kombinaciji sa dijetom, medikamenti (tablete) u kombinaciji sa dijetom I samo dijeta.
Dijeta I samokontrola dijabetičara su osnov za dobru prognozu ovog oboljenja I kvalitetan život.