Vitamin K

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

3500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena