CK

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑infarkt miokarda, operacija, bolesti mišića, vežbanje

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 15-25˚C 7 dana na 2-8˚C 4 nedelje na -15 do -25˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena