Vreme koagulacije

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

1 sat

Cena

100

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena