Koprokultura

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Feces

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

650

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena