Aspirat

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Kultura

Medicinske indikacije

↑infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Transportovati u roku od 2 sata ili u transportnom medijumu u najdužem periodu od 24-48h

Obrtno vreme

3 dana

Cena

650

Potrebno je ukljuciti

Napomena