Bakteriološki pregled isečka tkiva

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Aerobna kultura

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Transportovati u roku od 2 sata ili u transportnom medijumu u najdužem periodu od 24-48h

Obrtno vreme

3 dana

Cena

600

Potrebno je ukljuciti

Napomena