Bris cerviksa#Identifikacija Streptococcus beta haemolyticus gr.B

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Aerobna kultura

Medicinske indikacije

Preventivni pregled trudnica

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

3 dana

Cena

1200

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa

Napomena