Bris obe dojke#mikološki

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Mikološki pregled

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

2 dana

Cena

500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena