Brucela Antitela (BAB)

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hemaglutinacija

Medicinske indikacije

↑bruceloza

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

800

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena