Chlamydia trachomatis PCR

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Muškarci-Prvi mlaz prvog jutarnjeg urina ili bris uretre, Žene-Cervikalni bris

Stabilnost analita

Obrtno vreme

7 dana

Cena

4000

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa ili Uzimanje materijala

Napomena