Clostridium difficile#GDH,toksin A,toksin B

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunohromatografija

Medicinske indikacije

infekcija

Tip i kolicina uzorka

feces

Stabilnost analita

24 sata na 2 do 80C ili na -20 C za duži period

Obrtno vreme

6 sati

Cena

2300

Potrebno je ukljuciti

Napomena