Feces-mikološki sa identifikacijom

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Mikološki pregled

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

3 dana

Cena

500

Potrebno je ukljuciti

Napomena