Listeria#monocytogenes IgG At (1/2a,4b)

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Listerioza (najveći značaj u trudnoći, kod novorođenčadi i imunokompromitovanih osoba); zoonoza; voda, povrće, termički nedovoljno obrađeno meso, nepasterizovano mleko

Tip i kolicina uzorka

Serum 0,5 ml

Stabilnost analita

2-8˚C 7 dana

Obrtno vreme

Cena

1300

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena