Mikološka kultura

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Kultura

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

21 dan

Cena

500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena