Perianalni otisak

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Mikroskopski pregled

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

1 dan

Cena

300

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena