Scraping rožnjače

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

600

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena