Stolica na mišićna vlakna, skrobna zrna i masne kapi

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

400

Potrebno je ukljuciti

Napomena