Urin-mikološki

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Kultura

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

2 dana

Cena

400

Potrebno je ukljuciti

Napomena