VZV IgG likvor

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

2 dana

Cena

4200

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena